2006-09-20

Programförklaring

Enligt Valmyndigheten är den slutliga röstsammanräkningen färdig på förmiddagen torsdag den 21 september. Då ljuder också startskottet för denna bloggs ganska snäva men långsiktiga projekt: att kartlägga de svenska politiska partiernas ideologiska och taktiska förändringsarbete inför riksdagsvalet 2010.

Redan det preliminära valnattsresultatet, och de rapporter om väljarströmmar som visats i SVTs vallokalsundersökning Valu, har fött en livlig diskussion de senaste dygnen, främst inom Socialdemokraterna och Folkpartiet. Den debatten kommer dock att sammanfattas med början imorgon, då det slutgiltiga resultatet presenterats.

Huvudsakliga källor för denna blogg kommer att vara dagspress, partipress och politisk bloggosfär.

Inga kommentarer: