2006-09-21

Tala! det är så mörkt

Hur de etablerade partierna ska förhålla sig till Sverigedemokraterna under den kommande mandatperioden är en stor fråga. På kommunpolitisk nivå inom den praktiska politiken tycks man vilja fortsätta med utfrysningsmetoden. I idédebatten höjs nu röster för att bemöta Sverigedemokraterna med argument.

En trio unga statsvetare skriver "Gör dem inte till martyrer" (SvD Brännpunkt 21/9):


Kan man verkligen undgå att ens samtala med ett parti som i fallet Landskrona representerar nästan en fjärdedel av kommunens befolkning och samtidigt göra anspråk på att vara en legitim representativ församling ur väljarnas synvinkel?

Svårigheten är att kombinera en befogad anti-rasistisk position med en demokratisk grundhållning.

Partier påverkar varandra, kliver in på varandras revir och positioner byts ut eller skiftas runt.

Ny Demokrati bidrog på sin tid, trots sin marginaliserade och tillfälliga roll, till att förändra den politiska retoriken kring frågor som rör integration och invandring. Det är inte konstigare än att moderaterna under årets valrörelse rönte stora framgångar som det ”nya arbetarpartiet”. Det ligger i demokratins dynamik att problemformuleringar och lösningar ständigt omformuleras.

Oavsett vilken strategi övriga partier väljer bör sd-väljarnas åsikter tas på allvar. Att frysa ut sd klarar säkert kommunpolitikerna. Men det är viktigt att inte skänka dem en martyrroll inför nästa val.

Bloggaren Stefan Geens jämför med hur det gick med Vlaams Blok/Belang:

Learn from Belgium's mistakes. Engage the Sverigedemokraterna now on the merits of their arguments — and yes, this means discussing immigration and integration, two topics that both the left and right ignored during the campaign.

Vilket ju passar fint ihop med vad jag skrev i min analys: Mjukbrallorna på för Fp?

Inga kommentarer: