2007-01-06

MP starkt fram

Samtidigt som Miljöpartiets språkrör deklarerar att de gärna fortsätter sitt partiledarskap berättar partisekreteraren Håkan Wåhlstedt att han ämnar avgå vid nästa kongress.

Ekot rapporterar
:

– Jag har haft åtta väldigt bra år som partisekreterare. Efter kongressen i maj i Norrköping så vill jag ta mig an nya utmaningar. Jag tycker också att det är viktigt att en efterträdare får flera år på sig att planera inför valet 2010, säger Håkan Wåhlstedt.

Du hade fått fortsätta ett år till enligt era stadgar om du hade velat. Hade det inte räckt med den tiden för en ny partisekreterare?

– Jag tillträdde själv efter valet 1998 och man behöver några år för att komma in i arbetet.

Partimedlemmar och lokalavdelningar i miljöpartiet nominerar just nu vem de vill se på de olika posterna i partiet. I början av februari ska det arbetet vara över.
Den som efterträder Wåhlstedt kommer att få ett tacksamt jobb. Potentialen för Miljöpartiet att växa är enorm i en tid när medierna driver klimatfrågan och partiet befinner sig i en ansvarsbefriad oppositionsroll. Och om socialdemokraterna dessutom väljer en partiledare med svag miljöprofil kommer Miljöpartiet få ytterligare expansionsunderlag.

Miljöpartiets tillväxt har redan startat. Under valåret 2006, då ju väljarkåren upplevde en stor trötthet inför socialdemokratins ledning, växte Miljöpartiets medlemskår med mer än trettio procent.

Miljöpartiets pressmeddelande:
Medlemstillströmningen till Miljöpartiet är rekordartad. I början av 2006 hade Miljöpartiet 7 249 medlemmar. Vid årskiftet var medlemssiffran 9 550, en ökning med över 2 300 medlemmar.

- Det är den högsta siffran någonsin och bekräftar att vi alltjämt är ett växande parti. I procent räknat är det en ökning med över 30 procent, säger Håkan Wåhlstedt, partisekreterare.
Valresultatet 2006 gav en ökning på 0.59 procentenheter åt Miljöpartiet - vilket representerar en ganska stor framgång för ett parti som svajar runt 5 procent. Dock inte så stor att den förklarar medlemsökningen under året. Kanske har medlemstillströmningen varit som störst efter regeringsskiftet?

Inga kommentarer: