2006-09-28

Kd analyserar valet

Kristdemokraterna meddelade idag att partistyrelsen tillsatt en grupp att analysera valresultatet. I december ska utredningen vara klar.

Ordförande blir Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryd, där man åstadkom ett resultat för partiet på hela 44,5 %.

Valanalysgruppen har fått i uppdrag att analysera de huvudsakliga förklaringsfaktorerna till partiets valresultat på riksdags-, kommun- och landstingsnivå.

Valanalysgruppen ska också analysera och dra de viktigaste slutsatserna av hur riksorganisationens valrörelse planerades, organiserades och genomfördes. Viktiga synpunkter som har bäring på den regionala och lokala nivån bör också inrymmas i analysen.

Gruppen ska rapportera till partistyrelsen under december månad
Valanalysgruppen består av ordföranden Bengt Germundsson, Markaryd, Karin Johansson, Järfälla, Torsten Lindström, Hallstahammar, Susanne Ahlström, Täby, samt Mia Frisk, Jönköping.

Inga kommentarer: