2006-10-05

Schlingmanns list

Den definitiva intervjun med Moderaternas nye partisekreterare publicerades idag i reklambranschtidningen Resumé. Schlingmann säger där att politik till hälften är kommunikation, och att Moderaterna ska vara ett parti i ständig förändring. Jag undrar om det är möjligt i regeringsställning.

Resumés stjärnreporter Claes de Faire, själv med förflutet inom moderat kampanjarbete, ställer helt rätt frågor och får sensationella svar, som ger en god bild av hur Moderaterna kommer att arbeta inför valet 2010.

Artikeln täcker ett helt uppslag och finns bara på papper, tyvärr, men jag ska återge tre centrala frågor och svar.

Hur mycket i politik är kommunikation?
- Jag säger att ett politiskt parti är två delar. Att utveckla politiken och att kommunicera politiken.
50-50?
- Ja.

- - - - - - -

Moderaterna har aldrig gjort ett sådant här bra val i modern tid. Hur kommer ni att rida vidare på framgångsvågen?
- Vi kommer att vara väldigt aktiva. För att vinna valet 2010 krävs flera saker. Det krävs att vi levererar i regeringsarbetet, att vi håller ihop och utvecklar alliansen, men det kräver också att vi fortsätter att utveckla moderaterna. Väljarna ska 2010 uppleva att moderaterna är ett parti som fortsätter att utvecklas. Jag tycker att moderaterna ska uppfattas som ett parti i ständig förändring. Med det menar jag ett parti som förändras i takt med att samhället förändras.

- - - - - - -

Förändring är ett egenvärde i sig?
- Absolut.
Jag noterar att det inte ges någon som helst antydan om i vilken riktning förändring kan ske - och tolkar det som en övergång till total pragmatism. Dogmatiskt lagda partigängare har i och för sig visat sig vara obrottsligt lojala i medgången till regeringsmakten, men det är svårt för mig att tro att det inte kommer att uppstå komplikationer för en partiledning som vill förändra sin politik varje dag, som ett självändamål.

Samtidigt är det ju uppenbart att förändring är en snabb väg till rubrikerna.

(Josefin Deiving berättar för övrigt i ett läsvärt inlägg inifrån Stockholms arbetarekommun att även Socialdemokraterna insett att "som media är uppbyggt skriver man inte om ”gamm-heter” (i motsats till nyheter) som kommunsekreterare Tomas Rudin uttryckte det.")

Ett andra frågetecken reses av det faktum att det måste vara en ganska svår sak att ständigt förändra ett parti i regeringsställning. I koalition, dessutom.

Men nu vet vi i alla fall hur det är tänkt.

(Passar på att tacka Andreas Bergh för att jag fick upp ögonen för Josefin Deivings blogg Varför)

Inga kommentarer: