2006-10-09

Valanalysgruppen (s)

Socialdemokraternas grupp för eftervalsanalys är nu utsedd. Gruppen leds av Berit Andnor.

Partiorganet Aktuellt i Politiken berättar:

Den viktiga valanalysgruppen, som ska lämna en förklaring till varför det gick som det gick i valet, fick sin sammansättning klar under partistyrelsemötet. Gruppen leds av förra socialministern Berit Andnor. Övriga ledamöter är Mattias Väpse, Annelie Hulthén, Ella Niia, Karl Petersen, Lena Mikko, Christina Zedell, Mats Johansson, Ingrid Lennerwald, Monika Theodorsson, Tomas Rudin, Sven-Erik Österberg samt Adrian Kaba.
AiP rapporterar för övrigt också om ett annat partistyrelsebeslut från helgen, som kanske kommer att ha betydelse för socialdemokraternas opinionsbildning inför valet 2010:

Vid partikongressen 2001 tillsattes en mediepolitisk arbetsgrupp med dåvarande partisekreteraren Lars Stjernkvist som ordförande.

Partistyrelsen beslutade i helgen att en ny mediepolitisk arbetsgrupp ska tillsättas. Arbetsgruppen får till uppgift att följa utvecklingen på mediemarknaden mot bakgrund av mediernas betydelse för demokratin. Gruppens huvudsakliga uppdrag är att arbeta för att ge arbetarrörelsen en starkare opinionsbildande ställning.

Gruppen består av Marita Ulvskog, partisekreterare och gruppens ordförande, Erland Olausson, vice ordförande LO, Tommy Ohlström, partikassör.

Är det tidningsuppköp på gång?

(ps: Jonas Morian kommenterar valanalysgruppen, så klart.)

Inga kommentarer: