2006-11-20

Jodå, Mauderniseringen fortsätter

Centerpartiet ska sätta upp klara mål att uppfylla inför valet till EU-parlamentet 2009 och riksdagsvalet 2010, sade idag Maud Olofsson när partiet samlade sitt förtroenderåd. Dubbelt så stort ska väljarstödet bli. En vass udd ska också riktas mot Sverigedemokraterna genom att centern ska fortsätta argumentera för en öppenhet för människor som vill komma hit och arbeta, och för alla människors lika rätt och värde.

Ekot
berättar närmare:

– På samma sätt som vi tog fajten när det gäller övergångsreglerna på temat allas lika rätt och värde, så måste vi ta fajten idag också. När man kollektivt börjar anklaga vissa grupper för att inte behövas eller inte bidra eller på annat sätt utrycker åsikter som jag tycker är acceptabla. säger Maud Olofsson.

Det är Sverigedemokraternas frammarsch i valet som oroar. Där tänker nu centerpartiet synas och höras.

Centern vill ha ett öppnare och mer välkomnande klimat. Man vill att alla som vill och kan arbeta ska få möjlighet att komma till Sverige. Men det blir en hård debatt, tror Maud Olofsson.

Centern ska också ta fram en tydligare politik för arbetslivet och inte bara prata så mycket företagande, säger partiledaren.

Idag sätter också centerpartiet upp en rad mål, som partiet ska infria till nästa val, dels till EU-parlamentsvalet 2009 och till nästa riksdagsval år 2010.

Centern ska behålla regeringsmakten och partiet ska bli dubbelt så stort, ett 16-procentsparti. Man ska också ha jämställda listor, både vad det gäller kön, härkomst och sexuell läggning.

Med tuffa mål ska partiet fortsätta framåt, säger Maud Olofsson.

– Jag kan se att vid tidigare regeringsperioder så har vi hamnat i en förvaltande roll och idéutvecklingen har hamnat på efterkälken. Vi är jätteglada över den här regeringen, men vi ser att vi inte kommer att få igenom allt. Då måste vi fortsätta med idéutvecklingen. Ett parti som inte jobbar med det stannar av i sin egen utveckling.
Olofssons uttalande kan inte tolkas som annat än att partiet ska fortsätta på den väg som blev tydlig för väljarna för ett par år sedan, och som skämtsamt kallas Mauderniseringen. Detta torde lätta de unga centerpolitiker som på DN Debatt den 14 november uttryckte oro för ett avstannade i utvecklingsarbetet.
Bortser man från alliansens samlade dragningskraft finns det flera orsaker till centerpartiets framryckning. Maud Olofssons tydlighet och målmedvetenhet som partiledare är en viktig faktor. Genom Maud kunde fler och helt nya väljare plötsligt känna identifikation med centerpartiet. En annan anledning är att det politiska budskapet var mycket mer konsekvent än vad som var fallet de senaste valrörelserna. Detta beror i sin tur på att partiet under förra mandatperioden medvetet profilerade sig i frågor där man förut varit svag och rent av obetydlig. Vårt EU-engagemang, våra ståndpunkter i frågor som rör minoriteters rättigheter och vår ambition att lyfta den konstitutionella debatten i Sverige har kommit fram på ett helt annat sätt än förr. Det är därför ingen slump att borgerliga ledarsidor i dag ser oss som det mest liberala alternativet i svensk politik.

Även om nuvarande partiledning skall ha all heder av framgången är det viktigt att komma ihåg att centerpartiets förnyelsearbete pågått under en lång period. Det växte fram ur den interna opposition som uppstod under Olof Johanssons sista år som partiledare. I takt med att samarbetet med socialdemokratin kring budgetsaneringen breddades och till sist kom att överskugga all verksamhet i partiet, uppstod en revanschlusta bland yngre och mer frisinnade partiaktiva att ge centerns ideologiska arv upprättelse.

Startskottet blev till sist den interna analys som genomfördes efter katastrofvalet 1998, där såväl en idépolitisk renovering som ett villkorslöst återinträde i det borgerliga blocket gavs högsta prioritet. Förnyelsen kom att kretsa kring arbetet med ett nytt idéprogram som tydligt formulerade centerpartiets liberala värderingar, även om ordet aldrig kom att nämnas där. Processen ledde till en ideologisk diskussion på bredden som inte förekommit på decennier i centerpartiet. Men den strid mot den globaliseringskritiska falangen av rörelsen som följde var mödosam, vilket bland andra Lennart Daléus fick erfara. Likaså har vägen framåt krävt att partiets företrädare stått upp för nya inriktningar. Maud är inte den enda hjälten. Förre riksdagsledamoten Rolf Kenneryd förnyade nästan på egen hand centerns skattepolitik efter att den sönderpräglats av s-samarbetet. Partiets Europapolitik skulle inte ha varit vad den är i dag om inte Daléus och Karl Erik Olsson gått i bräschen för EU och samarbetets möjligheter. Och under förra mandatperioden visade Birgitta Carlsson på mod och ideologisk magkänsla när hon fick partiet med sig i kampen mot övergångsreglerna.

Förnyelsearbetet är alldeles för viktigt för att det skall avstanna nu, efter en betydande valframgång. Vi är övertygade om att centerpartiet har en potential att få ett väljarstöd på omkring 15-20 procent. Det är därför angeläget att partiledningen vågar fortsätta på den inslagna vägen. I det perspektivet kan utfallet i regeringsförhandlingarna ses som något av en besvikelse. Trots sin storlek som näst största rege­ringsparti, tillföll statsrådsposterna enbart politikområden som sedan länge intimt förknippas med centerpartiet.

Vi tror dock att nuvarande regeringskonstellation stärker förutsättningarna för en fortsatt idéutveckling. I och med att greppet redan är säkrat om de traditionellt sett bästa grenarna - företagande, miljö och regional utveckling - har partiet alla chanser i världen att bredda sin profilering på andra områden. Detta är också en förutsättning för att vi skall kunna växa som politisk kraft. Mycket litet tyder på att de storstadsväljare som nu börjat återvända blir kvar om uthålligt jordbruk och regelförenkling blir de enda huvudnumren de kommande åren.

Vi ser att det finns ett behov att utveckla partiets politik när det gäller förnyelsen av välfärden. Centerpartiet skall fortsätta visa prov på mod och nytänkande som i fallet med förslaget om ungdomsavtal på arbetsmarknaden. Partiets profil i frihets- och integritetsfrågor måste upprätthållas och stärkas, liksom vad gäller öppenhet mot EU och omvärlden.
Nu väntar vi bara på lanseringen av tankesmedjan.

Inga kommentarer: