2006-12-04

Leijonborg står på sig

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Lars Leijonborg om hur han förhåller sig till den allmänna diskussion om Folkpartiets framtid som tycks föras i snart sagt varje spalt. Men Leijonborg, som ju är gammal i gemet, tycker uppenbarligen inte att opinionsstormen är något särskilt, utan försöker bara borsta av sig den värsta resesmutsen innan han stakar ut nya djärva mål.

I veckobrevet skriver han att han fått känslan "att intrånget som faktor som påverkar folkpartiet sakta men säkert klingar av". Vilket jag betvivlar att journalist- och ledarskribentskåren håller med om.

I vilket fall kan man med utgångspunkt från Leijonborgs egna ord göra antagandet att Folkpartiet inte ser ut att vilja flytta sin position på ett tag, trots såna tecken i skyn som att socilliberala Erik Ullenhag blivit partisekreterare och socialliberala Frida Johansson Metso blivit ungdomsförbundsordförande. Men ingen vet förstås hur läget ser ut om två år.

Ur nyhetsbrevet:

Läget

I fredags sammanträdde folkpartiets partiråd. Det kändes väldigt bra. Det blev som vi hade hoppats när vi bestämde oss för att kalla in det för, vad som nu känns, väldigt länge sedan. Det blev ett bokslut över valrörelsen och en nystart inför framtiden. Visserligen är det rättsliga efterspelet av dataintrånget inte över och behandlingen av etikkommissionens rapport återstår. Men känslan är ändå att intrånget som faktor som påverkar folkpartiet sakta men säkert klingar av.

När nu polisutredningen om dataintrånget med sina flera hundra sidor är offentlig och vår egen utredning som utförts av advokat Peter Danowsky också är klar kan konstateras att det jag sade före valet, att folkpartiet redan på tisdagseftermiddagen den 5 september presenterade "huvudbilden", stämmer.

Jag läste härom dagen igenom vårt tvåsidiga pressmeddelande från den dagen och kunde konstatera att den texten i stort sett står sig idag. Redan i första stycket påpekas att socialdemokraterna försöker utnyttja händelsen maximalt i sin valrörelse. Den aspekten har verkligen bekräftats. Som TV 4 rapporterat var deras polisanmälan redigerad så att den bättre in i det politiska mönster de önskade sätta. Och när man går igenom det material som Jodenius skickade över - vilket medarbetar på folkpartiet gjort i samband med att det överlämnats till polisen - är det till största delen totalt ointressant. En medarbetare har genom att använda sökverktyg på nätet kunde påvisa att flera av dokumenten fanns tillgängliga på öppna källor när Jodenius trodde att han hittade något hemligt. Jag har vädjat till socialdemokraterna att offentliggöra materialet, för då kommer det att visa sig för allmänheten att den första upphetsningen byggde på svag grund. Det förtar naturligtvis inte det faktum att medarbetare inom folkpartiet och ungdomsförbundet har agerat felaktigt, men det är viktigt med perspektiv.

Regeringens opinionsstöd har gått ner. Det var mycket väntat. Vi var tidigt under Alliansens samarbete överens om strategin att genomföra de viktigaste nödvändiga reformerna i början av perioden, dels för att de positiva effekterna av dem ska ha lång tid på sig att verka, dels för att vi ska ha god tid på oss att reparera eventuella opinionsmässiga skadeverkningar.

På partirådet lanserades ett projekt för ett sammanhållet idéutvecklingsarbete i folkpartiet kallat "Vision 2014". Tre arbetsgrupper lanserades. Det kommer att komma några till. Direktiven till grupperna och tankarna kring projektet framgår av ett dokument som jag bifogar.

Sammanfattningsvis tycker jag läget är ganska bra, både för regeringen och för folkpartiet. Vi visste att det skulle gå att piska upp en negativ stämning mot våra förslag på a-kasseområdet men tror att det är en riktig väg att gå att skärpa upp kraven på när a-kasseersättning ska utgå och öka andelen egenfinansiering. För folkpartiet blir det möjligen ”sämre innan det blir bättre” eftersom dataskandalen kommer att leva i massmedia ett tag till, men på lite längre sikt är jag mycket optimistisk också om folkpartiets möjligheter att vinna ökat stöd.

Inga kommentarer: