2007-02-23

Moderaterna fortsätter trianguleringen.

Moderaterna fortsätter sin vandring mot mitten. I förslaget till nytt handlingsprogram betonar Moderaterna frågor som tidigare varit paradfrågor för vänsterblocket: jämställdhet, miljö och utanförskap. Trianguleringen blir extra tydlig av att handlingsprogrammet givits namnet "Vår tids arbetarparti".

1. Kampen mot utanförskapet

Att handlingsprogrammet bär namnet ”Vår tids arbetarparti” är inte en lek med ord. Det speglar vår bärande idé för moderaterna som parti. I en tid då många människor saknar arbete, då den demografiska utvecklingen i kombination med globaliseringen ställer Sverige under ett allt hårdare tryck än tidigare, finns det behov av ett parti som lyfter fram arbetets värde för mänsklig utveckling och välstånd. Moderaterna vill fylla den rollen i svensk politik.

2. Vi lyfter fram jämställdheten som en prioriterad fråga

Länge styrdes familjelivet, samhällslivet och yrkeslivet helt på männens villkor. Mycket har hänt sedan dess, men fortfarande finns många områden där kvinnor är underordnade män. Som ett frihetsparti måste vi bli mycket tydligare i att ge kvinnor och män samma rättigheter och möjligheter. Det handlar om oskäliga löneskillnader, ojämn fördelning av ansvar för barn och hemarbete, olika möjligheter till yrkesval, ojämlik fördelning av resurser inom vård och omsorg samt en stor dominans av män i olika ledande befattningar. Jämställdhet handlar om vilket Sverige vi vill leva i. Vi har inte råd med ett samhälle där mer än hälften av befolkningen inte får vara med på samma villkor. Arbete för att förstärka kvinnors möjligheter är därför en av våra främsta frihetsfrågor.

3. Moderaterna utformar en betydligt bättre miljöpolitik

Vi tror att internationellt samarbete, satsningar på forskning och ny teknik, tillsammans med en översyn av skatter och regelverk, kan öppna för en utveckling där arbetet för en bättre miljö blir hävstång för såväl nya företag som nya arbetstillfällen. Med samma öppna och inkluderande arbetssätt som vi utvecklat vår politik för jobb, skola och brottsbekämpning vill vi nu fördjupa oss i miljöfrågor. Svaren tror vi står att finna i allt från individens egna val till kraftfulla internationella överenskommelser.

2 kommentarer:

PW sa...

Hörru är det inte dags att ta tag i den här bloggen nu efter FRA debaclet och Almedalen i halvtid?

Anonym sa...

Jag tycker den här valfilmen är bättre

http://www.youtube.com/watch?v=oArFoAj_RbQ