2006-09-25

Antydan till tankar

I den bästa av världar skulle förre ordföranden för socialdemokratiska studentförbundet Eric Sundström efterträda Göran Persson. Nu fungerar inte socialdemokratin så. Han sköter istället partiorganet Aktuellt i Politiken med den äran.

I det nya numret analyseras den socialdemokratiska valförlusten (även här är det dock ganska glest med visioner - precis som jag skrev nyss - men man får väl vara glad för det lilla) och chefredaktör Sundström pekar ut en riktning.

Det vore naivt att tro att det är en populistisk vänstersväng som kan locka tillbaka kärnväljarna och erövra nödvändiga mittenröster, bland annat i Stockholmområdet. Enligt väljarna var sysselsättningen den viktigaste frågan, och kanske kan tappet bland utomnordiska invandrare delvis förklaras med att borgerligheten upplevdes som mer jobbinriktad och småföretagarvänlig.
AiP tar också hjälp av Jesper Bengtsson, tidigare ledarskribent på Aftonbladet, nu chefredaktör på Sekotidningen, som i och för sig återvinner ett gammalt blogginlägg, men ändå pekar på två ord som socialdemokratin kan plocka upp.

Budgetsaneringen tog kål på debatterna om självförvaltning och egenmakt. Nu är det dags att liva upp dem igen.

Inga kommentarer: