Expressen har talat med ett 30-tal inflytelserika socialdemokrater i partistyrelsen, i partidistrikt över hela landet och inom riksdagsgruppen. Få vill skylta öppet med kritiska åsikter, men en majoritet tror att det är svårt för Marita Ulvskog att sitta kvar som partisekreterare när Göran Persson avgår som partiordförande på extrastämman i mars.
Jag kan inte hitta någon annan förklaring. Socialdemokraterna gör sitt sämsta val sedan feodaltiden, och ändå råder kompakt tystnad istället för kreativ eftervalsdebatt. Det måste vara ett skräckens regemente där på Sveavägen 68.