2006-10-10

Sossarnas mediestrategi avlägsen

TT intervjuar Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog med anledning av den mediepolitiska utredningsgrupp som partiet tillsatte i helgen. Gruppen lider knappast av tidspress, om man får tro Ulvskog. Målet tycks snarare vara långsiktigt.

Sydsvenskan:

- Vi kommer att vara väldigt öppna, vi kommer att vara praktiker, vi kommer att vara inställda på att försöka ta tag i de möjligheter som yppar sig och också föra en diskussion med andra som är intresserade av att vi har mer av ägarmångfald på mediemarknaden, säger Marita Ulvskog.

I den mediepolitiska gruppen ingår också LO:s avtalssekreterare Erland Olausson och partikassören Tommy Ohlström. Gruppen har ett brett mandat och kan, enligt Ulvskog, föreslå "väldigt konkreta saker" till det verkställande utskottet och partistyrelsen.
Till skillnad från tidigare mediepolitiska grupper handlar det denna gång inte om att analysera och diskutera mediefrågor.

- Nu är vi bortom det, säger Marita Ulvskog.

Att partikassören finns med i gruppen ska inte tolkas som att socialdemokraterna är beredda att satsa pengar på ett medieprojekt, säger Ulvskog. Sammansättningen ska i stället markera att det är praktiskt sinnade personer som ska sköta arbetet. Ulvskog är journalist i botten och tidigare kulturminister och Olausson sitter i Aftonbladets styrelse.

Gruppen har ingen tidsplan för sitt arbete, men Ulvskog tycker att det är rimligt att den rapporterar till nästa partikongress 2009.

Inga kommentarer: