2006-12-14

Fackförbund vill ha dubbelkommando

En dag innan distrikten ska ha sina nomineringar inskickade till valberedningens ordförande Lena Hjelm Wallén gör sex fackförbundsordföranden en sista ansträngning att dra rekryteringsprocessen åt vänster, åtminstone vad gäller arbetsmarknadspolitik, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Undertecknarna understryker att det nya ledarskapet bör ha stark facklig förankring, och föreslår att partiet ska ledas av ett dubbelkommando - med en kvinna i topp.

Det finns stor risk att högerregeringens politik leder till en större andel lågavlönade, tillfälliga, okvalificerade och otrygga jobb, ofta på ofrivillig deltid. Därför kommer frågor om arbetets villkor att toppa den politiska dagordningen de närmaste fyra åren.

Detta perspektiv bör nu prägla arbetarrörelsens förnyelsearbete, inklusive frågan om ny socialdemokratisk partiledning. Om villkoren på arbetsmarknaden blir centrala i valet 2010 bör trovärdighet, kunskap och insikt i dessa frågor vara viktiga kriterier när man väljer en ny partiledare.

Det behövs en person som med stor trovärdighet kan tala om och för alla dem som drabbas av otryggare anställningar, hårdare villkor, ett tuffare utanförskap, och i värsta fall lägre löner.

Det är också viktigt att socialdemokraternas nya partiledning har stor trovärdighet i frågor om lika villkor mellan kvinnor och män. Kvinnor ska varken behöva känna sig otrygga om de går ensamma ute på kvällen eller drabbas av lägre status och sämre lön och villkor på jobbet.

Man kommer inte ifrån att en kvinna oftast har större trovärdighet här än en man. Däremot får det inte vara något absolut krav att en ny partiledare måste vara riksdagsledamot.

Ett breddat ledarskap, exempelvis genom en vice partiordförande, skulle skapa förutsättningar också för yngre personer att kunna kombinera ett sådant uppdrag med till exempel att ha små barn.

Det skulle också bidra till en icke-patriarkal ledarstruktur, som låter mer än en stark ledare komma fram, samt till att hålla ihop ett stort parti som lockar många olika grupper.
Debattartikeln undertecknas av Ella Niia, ordförande Hotell- och restaurangfacket; Janne Rudén, ordförande SEKO; Hans Öhlund, ordförande Fastighetsanställdas förbund; Lars-Åke Lundin, ordförande Målareförbundet; Hans-Olof Nilsson, ordförande Livsmedelsarbetareförbundet; Stig Larsson, ordförande Elektrikerförbundet.

Inga kommentarer: